Xin chào !

Welcome to !

ようこそ !

javimex corporation

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Việt (Javimex Corporation) mã số doanh nghiệp 3700362106, được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2000, do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp.Vào ngày 30 tháng 03 năm 2017 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Việt chính thức đổi tên thành Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Nhật Việt.