Check Chip Cá Rồng - Shop Đểu Chú Đầu Bạc

Số chip Chủng loại Xuất xứ Ngày tách bầy
18042022123 Quá Bối 24K9999 Malaysia 18/04/2022
15142022321 Huyết Long Indonesia 05/04/2022
169420227654 Super High Back Malaysia 05/04/2022
900219001091852 Malaysia Golden Head Crossback Malaysia 05/01/2022
900219001091943 Malaysia Golden Head Crossback Malaysia 01/06/2022
900219001091736 SuperRed Indonesia 05/01/2022