sản phẩm xuất nhập khẩu

Check chip Cá Rồng

Số chip Chủng loại Xuất xứ Ngày tách bầy
18042022123 Quá Bối 24K9999 Malaysia 18/04/2022
15142022321 Huyết Long Indonesia 05/04/2022
169420227654 Super High Back Malaysia 05/04/2022